UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Regulamin

 Regulamin korzystania z biblioteki
 

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości  i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz ewentualnie szkoły lub uczelni.

5. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę. WYSOKOŚĆ KAUCJI WYNOSI 25 PLN. O zamiarze wycofania kaucji należy powiadomić bibliotekę 3 dni wcześniej.

6. Wypożyczyć można jednocześnie pięć książek, więcej tylko za zgodą bibliotekarzy.

7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.

8. Dzieci do lat 15-stu mogą wypożyczać książki dla innych osób tylko za ich zgodą.

9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie  na miejscu.

10. Za szkody wynikłe z zgubienia lub zniszczenia książki, Dyrektor – Kierownik biblioteki ustala odszkodowanie, w zależności od aktualnej rynkowej ceny książki.

11. Za przetrzymanie książek ponad termin, określony regulaminem /pkt. 7/biblioteka może pobrać karę za każde:

   I   upomnienie – 3 PLN
   II  upomnienie – 6 PLN
   III upomnienie – 9 PLN

Niezależnie od powyższych kwot biblioteka pobiera za wysłanie upomnienia należność w wysokości aktualnej taryfy pocztowej +0,50 zł za druk upomnienia.

12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo – a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe – pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

13. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Biblioteki.

14. Od postanowień wynikających z niniejszego regulaminu przysługuje możliwość wniesienia skargi do władz lokalnych /Zarząd Miejski w Krzeszowicach. Rada Miejska w Krzeszowicach/.

 

Regulamin korzystania z kawiarenki internetowej w MGBP Krzeszowice

1.Podstawą korzystania z usług internetowych jest wpisanie się do rejestru  (zeszytu odwiedzin) i okazanie ważnej karty bibliotecznej.

2.Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz rozpowszechniania treści nieobyczajnych.

3.Czas pracy przy komputerach jest ograniczony (jednorazowa sesja wynosi 1 godzinę) i może być przedłużony, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.

4.W kawiarence obowiązuje cisza !!!

5.Stanowisko komputerowe przydzielane jest Klientowi przez obsługę, chęć zmiany należy zgłaszać obsłudze.

6.Chęć drukowania należy zgłaszać obsłudze.

7.Wszelki usterki i wadliwe działanie komputera należy zgłaszać obsłudze,

8.Nie wolno rozkręcać obudowy komputera jak i samodzielnie do niego czegokolwiek podłączać.

9.Można używać tylko i wyłącznie oryginalnego oprogramowania.

10.Instalując jakiekolwiek oprogramowanie lub gry należy zgłosić ten fakt obsłudze, a kończąc pracę należy odinstalować wyżej wymieniony program, za zainstalowane przez użytkownika oprogramowanie i pozostawione na komputerze programy nie odpowiadamy.

11.Za problemy  z wyświetlaniem niektórych stron internetowych, wynikające z winy operatora danej strony, kafejka nie odpowiada.

12.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i rodzaj skanowanych i kserowanych materiałów fotograficznych, drukowanych i pisanych.

13.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności  za treść przeglądanych witryn przez pełnoletnich klientów.

14.Ściągnięte w kafejce MP3, zdjęcia i inne pliki należy usunąć w ciągu 24 godz.

15.Za pozostawione w napędach dyskietki, płyty CD/DVD, pendrive'y i inne kafejka nie odpowiada.

16.Przeglądanie zawartości stron o tematyce erotycznej jest niedozwolone.

17.Stanowiska są jednoosobowe. W wyjątkowych sytuacjach przy jednym stanowisku mogą usiąść maksymalnie dwie osoby (za zgodą administratora)

18.Podczas korzystania z usług obowiązuje kulturalne zachowanie. Zabronione jest:
a) spożywanie posiłków i napojów
b) przebywanie na terenie biblioteki osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających
c) używanie telefonów komórkowych.

19.Za pozostawione przedmioty w lokalu kafejka nie ponosi odpowiedzialności.

20.Obsługa lokalu ma prawo odmówić sprzedaży towarów, lub usług, bez podania przyczyny.

21.Kafejka internetowa jest czynna do godziny 17.30 w tygodniu (do 13.30 w soboty), a wszelkie usługi (wydruk/skan/nagranie CD) realizowane są do godziny 17.00 w tygodniu (do 13.00 w soboty).

22.Korzystając z kafejki klient automatycznie akceptuje warunki regulaminu.  
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2014r.*

*Zarządzenie Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach Nr 1/2014 z dnia 1 marca 2014r.

Krzeszowice, dnia 1 marca 2014r.
                                                                                 

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach